De preken die u op de bovenstaande pagina’s (zie knoppen) aantreft zijn zonder copyright.
De enige die copyright bezit, is God zelf zou je kunnen zeggen (zo eenvoudig is dat).
Het is aan u om verantwoording af te leggen hoe u deze preken gebruikt.

Preken zijn niet bedoeld om voor te lezen, maar om te ‘brengen’ in een gemeenschap.
Daarom mag u (ja moet u!) deze teksten aanpassen aan uw eigen persoonlijkheid : eigen voorbeelden, toevoegen, weglaten… Of met andere woorden : maak de preek eigen voor u hem brengt.
In hun huidige vorm duren ze ongeveer 20-25 minuten (naargelang uw tempo).

Indien u vragen hebt of opmerkingen : OT39NT27@hotmail.com

We bidden u Gods zegen toe.

Rafael S.